Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.02.2022 18:00 - Списък на известните тракийски племена
Автор: panazea Категория: Видео   
Прочетен: 325 Коментари: 4 Гласове:
4


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Списък на известните тракийски племена[редактиране | редактиране на кода]
 • абанти: (в областта Фокида, преселили се на остров Евбея)
 • абретени: (в областта Абретена. Тя се намира в Северна Мизия, недалеч от река Риндак (Rhyndacos))
 • агриани: (Западна Тракия, между Хемус (Стара планина), Родопите и по горното течение на Струма)
 • аеди
 • алмопи
 • аоди
 • акрокомаи
 • ализонци
 • апиарензи
 • апсинти: (на Егейско море, град Апсинтус
 • апули
 • аргеади
 • аретузи
 • артакии
 • асти: (между Странджа и Хемус, град Кипсела
 • ациги
 • бантии
 • бебрици (бебреши):
 • бени: (край река Хебър (Hebros), на север от сатрите)
 • беси:[1] (Южни Родопи, град Бесапара (Bessapara), жреци на сатрите, това име после се прехвърля върху цялото племе)
 • бизалти (бисалти): (край река Струма, до Хелеспонт
 • бистони: (на Егейско море, между реките Места и Марица
 • блегури (балагрии)
 • ботеи (ботиеи): (автохонното население на Беломорска Македония, вероятно от смесен трако-пеонски произход)
 • брени
 • бризи (бризеи, брисеи)
 • бринки
 • бубеи (буби)
 • бюснеи
 • васаниси
 • витини или битини (bithyni): (край река Стримон, през 8 век пр.н.е. се изселили в Мала Азия и образували областта Витиния
 • гарески
 • гондри
 • граи (graei): в южното подножие на планинската верига Вискяр – Гребен – Црънча
 • дардани (дердони): (край Дарданелите, както и в Поморавието, дн. Сърбия)
 • датулепти
 • датени
 • дентелети (дантелетаи): (по горното течение на Струма, град Дентелетика)
 • денгери
 • дерони (дервони): (Югозападна Тракия)
 • дерсеи (дерзаи): (северното крайбрежие на Егейско море)
 • десили
 • дигери
 • дизори
 • дии: (в Родопите)
 • димензи
 • диобеси: (планинско племе)
 • дионисии: (в Югозападна Тракия)
 • добери:
 • долиони:
 • долонки (долонци, делонци): (в Тракийски Херсонес, потомци на витините и тините)
 • дрози (дрои): (между реките Нестос и Хебър)
 • едони: (югозападна Тракия и Македония, град Амфиполис
 • елети
 • енети (венети): (живеели между племената дардани и трибали, преместили се в Мала Азия, където образували племето на пафлагоните)
 • ентриби (entriboi)
 • еорденсии (еорди, еорци)
 • ехалийци (ехсалийци)
 • желони (гелони): (заемали земи северно от таврите)
 • зеели
 • зерани (зери)
 • идомененси
 • ихнеи (ихни, ити)
 • кабилети: (край град Ямбол – Кабиле)
 • кавконенси
 • каелети (коелети): (край река Хебър до Егеите)
 • кайни (кени, каени): (край Черно море (Pontus Euxinus), град Кипсела
 • карбилеси (карбилези)
 • карийци: (нетракийско племе, населявало региона около Шабла в Добруджа, изселили се от областта Кария в Мала Азия)
 • карини (родственици на карийците от Мала Азия)
 • каукауни
 • кебрени
 • кедони
 • кикони (cicones): (между реките Места и Хебър, край Хелеспонт (Hellespont)
 • клари
 • койлалети: (между реките Стряма и Тунджа, в Средна гора и Родопите)
 • корели (корали): (Източна Стара планина (Haemus), град Кипсела Cypsella)
 • корпили (корпиали): (край Пропонтида до Босфора)
 • крестони: (северното крайбрежие на Егейско море)
 • круси
 • ксанти
 • лаиаи (илеи, лееи, лаеи): (край река Стримон (Strymon)
 • лети
 • линкести
 • мадуатени: (край град Кипсела Cypsella)
 • мариандини
 • матукети (матугети): (в Добруджа)
 • меди (маеди): (югозападна Тракия, река Стримон (Strymon)
 • медовитини: (край р. Стримон, преселили се оттам в Мала Азия)
 • майони (маиони)
 • меландити
 • мелинофаги
 • мелти (мелди): (според някои справочници са обитавали земите около днешния Ловеч, като са основали селището „Мелта“-днешен Ловеч)
 • меони (меонци)
 • мигдони: областта между античните градове Пела (Pella) (при съвременното с. Постол) и Амфиполис (Amphipolis) (до днешния Кавала на Бяло море), край река Ейхедор (Echedorus – Ехедорус, дн. р. Галик), по дн. Солунско поле, Халкидически полуостров и тамошните планини. Мигдоните основават там град Терма (дн. Солун).[2][3][4]
 • милии
 • миргети: (на север от Дунавската делта)
 • мирмидони
 • морили
 • морисени: (около бреговете на Черно море)
 • нипсеи (непси): (край река Камчия (Panisus)
 • обулензи
 • одоманти (одогети): (по долното течение и устието на Струма)
 • одони
 • одриси: (източни Родопи, край Адрианополис, край реките Арда, Тунджа, Хебър, Ергин, Места)
 • ойтензи
 • олимпени: (в Мизия)
 • олинтийци
 • ордесензи
 • орески
 • отрионеи
 • пайти (паити): (край Егейско море, съседи на племето бистони)
 • панеи (панаи)
 • парореи
 • пафлагони (пелагони): (в Мала Азия)
 • пеопли
 • пиери: (първоначално в Пирейските възвишения (северозападно от Олимп), изселени в Западните Родопи)
 • пирогери: (между Сърнена Средна гора и Сакар)
 • пиценси
 • прианти (приянти, брианти, бриганти)
 • рондеи
 • сабии (sabis)
 • сабоки
 • саии (сюнти, сати) (saii, synthi): (на Лемнос и Халкидика, Синтония (Sinthonia)
 • самаи: (източно от реката Хебър)
 • сапеи (saepai): (между градовете Абдера и Адрианополис)
 • сарапари: (отвъд Армения, между гураните и мидийците (Западен Иран))
 • сатри: (южни Родопи, до Егейско море)
 • селети: (Североизточна Тракия, между Хемус и река Панисос (Panysos)
 • сикабои
 • синдонеи
 • синти (sinthi): (съседи на пеоните)
 • сири
 • сиропеони (сириопеони)
 • ситони
 • скайбои (скаи)
 • скаугди
 • скирмиади: (в Югоизточна Тракия, локализира се в Салмидесос (дн. Странджа), района над Аполония)
 • скиртони (скитени)
 • скумбри: (в Рила)
 • сталети
 • стримони
 • тевкри
 • теризи (тиризи, терици): (Североизточна Тракия, на изток от мизите, около Калиакра)
 • тетрахорити
 • тилатеи (тилалети): (северно от Скомброс (Витоша) и на запад достигат до река Оксиос (Искър) т.е. планинския район между днешните София, Перник, Босилеград и Пирот)
 • тимахи (тимаки): (около р. Тимок)
 • тини (тюни, thyni): (между град Византион и Странджа)
 • тинтеи (тинтени)
 • тирагети: (по долното течение на р. Тира (Днестър))
 • тисагети: (на изток от Волга и около Днестър)
 • травси: (в областта между долното течение на Хебър и Източните Родопи)
 • трали
 • транипси
 • траузери: (в Западните Родопи)
 • трери: (Западна Тракия, край река Ескус (Oescus), край Сердика (Serdica)
 • трилатаи: (Западна Тракия, река Ескус (Oescus)
 • триспли
 • троглодити
 • уекри
 • уздицензи (усдицези): (в Хемус, източно от река Искър, южно от мизите и северно от бените)
 • феакийци: (в Югоизточна Тракия, град Схерия)
 • фрагонди: (между реките Стримон (Strymon) и Нестос (Nestus)
 • халети: (по средното течение на река Места)
 • халиби
 • хипсалти
Родствени племенни общности[редактиране | редактиране на кода]
 • пеласги (пелазги): (автохонното население на Балканите според древните гърци, връзката му е траките е неясна)
 • мизи (миси): (потомци на племето моези, в Северозападна Тракия, между Хемус и Истър (Дунав), изселили се през 2000 пр.н.е. в Мала Азия и основали там провинция Мизия)
 • бриги: (в днешна Албания и пл. Пинд, близки или тъждествени с фригите)
 • фриги (phrygi): (старо тракийско племе от дн. Македония, между 2000 – 1200 пр. Хр. постепенно се преселили в Мала Азия, където образували Фригия (Phrygia)
 • кабири: (обитавали остров Самотраки, жреческа каста на фригите)
 • гети: (в Добруджа и по долните поречия на Дунав и Днепър)
 • даки: (обитаващи земите северно от р. Дунав и източно от р. Тиса)
 • карпи (карпиани): (в Румъния и Молдова, родствени на даките)
 • агатирси: (на север от Карпатите и по река Днестър)
 • скити: (източно от Днепър)
 • моези (мези, mezi): (Северозападна Тракия, между Хемус и Истър (Дунав))
 • трибали: (по-рано са живеели край река Велика Морава, по-късно в северозападна Тракия, река Истър
 • кробизи: (между реките Вит и Осъм)
 • сигини (syginni): (Северозападна Тракия, северно от Истър)
 • пеони (пеонци, пайони, paeoni): (Западна Тракия и Илирик, край река Аксиос (Axios)
 • серди (сарди): (край Сердика (Serdica/Sardika))
  Thracian[edit]

Certain tribes and subdivisions of tribes were named differently by ancient writers but modern research points out that these were in fact the same tribe.[1] The name Thracians itself seems to be a Greek exonym and we have no way of knowing what the Thracians called themselves.[2] Also certain tribes mentioned by Homer are not indeed historical.

 • Agrianes[3]
 • Apsynthii[4]
 • Astae,[5][6] they appear in the 2nd century BC to 1st century BC
 • Beni[7]
 • Bessi[8]
 • Bisaltae[9]
 • Bistones[10]
 • Bithyni or Bythini, migrated to Asia minor
 • Brenae[11]
 • Crousi[12]
 • Cebrenii[13]
 • Coelaletae[14]
 • Dersaei[10]
 • Edones[10]
 • Dentheletae[15]
 • Derrones
 • Digeri[16]
 • Dii[17]
 • Diobesi[17]
 • Dolonci[18]
 • Kainoi[5]
 • Kikones,[10] mentioned by Homer in Odyssey
 • Coreli[5]
 • Corpili[11]
 • Krestones[12]
 • Krobyzoi,[19] perhaps Getae[20]
 • Maduateni[5]
 • Maedi[21]
 • MaedoBythini,[22] Maedi that migrated to Asia minor
 • Melanditae[23]
 • Melinophagi[24]
 • Nipsaei[25]
 • Odomanti[26]
 • Odrysae[27]
 • Paeti[10]
 • Pieres[28]
 • Sapaei,[29] close to Abdera, ruled Thrace after the Odrysians
 • Satri[30] Satrae
 • Sycaeboae[13]
 • Scyrmiadae[25]
 • Sintians[31]
 • Sithones[32]
 • Thyni,[23] migrated to Asia minor
 • Tilataei[33]
 • Tralles[34][35]
 • Tranipsae[23]
 • Trausi[36]
 • Treres[37]
 • Triballi[38]
Geto-Dacian[edit] image   Dacian tribes.
 • Aedi[39]
 • Albocenses[40]
 • Anarti[40]
 • Apuli (Appuli),[40] with the center at Apulon
 • Biephi[40]
 • Biessoi were a Dacian tribe, among the enemies of the Romans in the Marcomannic Wars (166-180 AD), according to Julius Capitolinus"[41]
 • Buredeenses[40]
 • Buri, their capital was Buridava
 • Carpi
 • Caucoenses or Cauci[40]
 • Ciaginsi[40]
 • Clariae[39]
 • Coertoboci[40] also Koistobokoi and Koistobokoi Montanoi[41][page needed]
 • Crobidae,[20][40]
 • Daci
 • Getae[42]
 • Napae, Dacianized Scythian tribe, after whom the city of Napoca is possibly named[43]
 • Osi were a Dacian tribe [44] but it is also argued that it was Germanic[45] or Celtic.[46] It was among the enemies of the Romans in the Marcomannic Wars (166-180 AD), according to Julius Capitolinus"[41]
 • Piephigi[40]
 • Potulatenses[40]
 • Predasenses[40]
 • Rhadacenses[40]
 • Sabokoi were a Dacian tribe, among the enemies of the Romans in the Marcomannic Wars (166-180 AD), according to Julius Capitolinus"[41]
 • Saldenses[40]
 • Scaugdae[39]
 • Sense[40]
 • Suci image   Tribes in Thrace
 • Terici[47]
 • Teurisci[40]
 • Trixae[40]
 • Tyrageti[48][unreliable source?]
 • Troglodytae[49]
Daco-Thracian[edit]
 • Artakioi[50][failed verification]
 • Moesi[51]
Thraco-Illyrian[edit]
 • Dardani[52]
 • Galabri, subtribe of the Dardani.[53]
 • Thunatae, subtribe of the Dardani.[53]
Illyrian[edit]
 • Baridustae[54]
 • Breuci[55] part of this tribe was settled in Dacia
 • Pannonian tribes[56] part of these many tribes were settled in Dacia
 • Pirustae[54]
 • Sardeates[54]
Paeonian[edit] image   Paeonian tribes and environs
 • See: List of Paeonian tribes
Greek[edit]
 • See Greek colonies in Thrace
Phrygian[edit]
 • Bryges[57]
 • Mygdones[58]
 • Phrygians[59]
Celtic and Germanic[edit]
 • Anartoi, Celts assimilated by Dacians[60]
 • Bastarnae[61][62] Celts or Germanics and according to Livy "the bravest nation on earth"
 • Boii[56]
 • Carpi
 • Costoboci
 • Eravisci[56]
 • Gauls of Tylis[63]
 • Peukini
 • Scordisci[64]
 • Serdi[65][66]
 • Teuriscii, Celts assimilated by Dacians[60]
 • Cotense,[40] a Celtic tribe
Thracian/Scythian[edit]
 • Agathyrsi[67][68][69]Гласувай:
41. leonleonovpom2 - Здравей, Тони!
08.02.2022 18:34
Поздравления за този труд!
Ще допълня, че част от гетите ,прехвърлили се отвъд Дунава се наричет даки
Потвърждение на казаното от Херодот, че племената им често сменят имената си И това създава хаос наистина в идентификацията им!
Че е така, потвърждава го столицата на даките, чието има е странно съчетание от сармати и гети? Донякъде, то дава ключ и за ролята на сарматите в нашия генезис!
Никой от големите историци не си задава въпроса, как така готи и гети обитават едни и същи земи - Лудогорието и Добруджа? Къде изчезват гетите? След появата на " готите"? Ами там "готите" разбиват римския император Филип Араб и сина му-Херений Етруск! За причините на тази трансформация?

Хубава вечер!
цитирай
2. panazea - Здравей , Лео !
08.02.2022 19:10
Дадох имената на кирилица и латиница , за да се подсещаме кое ,от къде произлиза.
цитирай
3. dobrodan - За Иван - след покръстването в арианство
08.02.2022 19:19
гетите (силните наоколо) стават готи (имащите душа).

Доста дълъг списък :). Почти половината от тези названия не мога да нарека индоевропейски.
Много добре, браво за труда :).
цитирай
4. panazea - В същност само прекопирах имената
08.02.2022 19:51
на кирилица и на латиница.
За да разсъждаваме за имената и всеки да даде своята гледна точка.
Имам хубав атлас с всичките тракийски племена .
Защо тази карта я няма в нета?
Ще трябва да снимам от атласа с телефона.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: panazea
Категория: Технологии
Прочетен: 5414672
Постинги: 3689
Коментари: 11409
Гласове: 54626
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728