Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.03 19:22 - Каратон(Харатон,Шаратон,Аксунгур,Аксувар)-402/410-422/425
Автор: panazea Категория: Видео   
Прочетен: 231 Коментари: 0 Гласове:
2Скритата имперска история на българите (IV-VII век)

                                          Ивелин Савов

Каратон(Харатон,Шаратон,Аксунгур,Аксувар)-402/410-422/425.Приема се за втория хунски владетел.Управлявал е отначало част от империята,но след смъртта на Улдин(Донат) през 412 г. става едноличен управител.Според някои сведения Каратон е най-големия син на Алп Бий,но според други източници е син на Улдин и брат на Мунджук,Ругила и Октар.Според Ото Менхен-Хелфен,Харатон е брат на Донат (Улдин).

       Отличавал се е с голяма физическа сила.Често организирал състезания по борба.Каратон изпратил през 409 г. помощ на защитниците на Рим и император Хонорий във войната с готите.Получава от Византия по времето на император Флавий Теодосий ежегоден данък в злато.През 412 г. е сключен мирен договор между Каратон и византийците.През същата година при него идва делегация от Византия,от която получава много подаръци,с цел да се смекчи гнева му след убийствато на Донат.

       За времето на Каратон Ото Менхен-Хелфен пише:

"Периодът 410-420 г. е тъмен период в хунската история.В това време, когато Хонорий изпратил подаръци на Харатон,хуните в Мунтения се повдигнали.Главният перфект Антемиус правил всичко, което било възможно за укрепване и защита на границата, особено дунавския флот."

  Източноримският историк Марцелин Комес пише, че през "422 г.хуните опустошили Тракия.Хунските войски встъпили в битка с римските войници, почти пред вратите на Константинопол."

      Съществува и версия,според която Каратон и Ругила са една и съща личност.


Октар(Уптар)-420/425-430.Хунски владетел.Наследява Каратон на трона на империята.Син на Улдин, брат и съ-владетел на Ругила и Мунджук.Той е чичо на Бледа и Атила.Управлява заедно с брат си Ругила в периода 425-430 г. Властта му се простирала над западната част на европейската хунска държава.

     Според Сократ Схоластик и Йорданес, той е бил брат на Руа, Мундзук и Озбарс.

     След смъртта на Каратон, Октар и Ругила получили заедно властта над хуните.

      Октар владеел западните части на империята. Границата между владенията на Октар и Ругила били по всяка вероятност Карпатите.                                                                                                                                                                         

      Октар е бил в приятелски отношения с римския пълководец Флавий Аеций и му изпратил свои войски в негова помощ през 420 г.С помощта на войските на Октар, Аеций освободил през 427 г. римската провинция Нарбонска Галия от вестготите, а през 428 г. нанесъл поражение на франките.

       През управлението на Октар, хуните били в непрестанни войни с бургундите.През 430 г. Октар оглавил нов поход срещу бургундите.По време на пир ,той внезапно умрял от преяждане. Възползвайки се от ситуацията, бургундите нападнали хуните и спечелили пълна победа.

       За събития от времето на Октар пише Ото Менхен-Хелфен в "Светът на хуните"     "През 425 г. Аеций влязал с огромна хунска войска в Италия, за да помогне на Йоан срещу източните римляни.Преди това Йоан изпратил Аеций при хуните с голямо количество злато и хора, известни му от времето,когато бил заложник при тях.

      Той трябвало да пресрещне армията на Източната империя, преди да е стъпила в Италия. Хуните закъсняли ,а Йоан бил заловен.Аеций влязал в бой с източните римляни и много войници загинали.Войната завършила с примирие между Аеций и майката на императора Галла Пласида.Хуните получили злато, като върнали заложниците, разменили клетви и се отправили към собствената си страна.

      През 427 г. римляните атакували и покорили хуните в Панония, макар и за кратко. Октар умрял около 430 г."

      За това пише и Марцелин Комес през 427 г."Провинция Панония, която петдесет години хуните удържаха, била взета отново от римляните."

      Интересна версия за смъртта на Октар през 430г. ни предлага Сократ Схоластик в своята"История".

     "Съществува варварска нация, живееща на Рейн,по название бургунди.Те водили мирен живот. Хуните ненадейно нападнаха тези хора,опустошиха тяхната страна и убили много от тях.В такава обстановка бургундите решили да се обърнат за помощ и изразили желание да приемат християнството.След като приели християнството, те станали по -уверени и се изправили срещу тираните.

     Кралят на хуните Уптар умрял през нощта от преяждане на банкет и бургундите атакували неговите хора, които били останали без вожда си и били малко на брой.Бургундите удържали победа, като унищожили около 10, 000 врагове."

    Твърде вероятно е Октар да е бил отровен или убит по друг начин от негови вътрешни или външни врагове.


Ругила (Руа,Руила,Урус Руга Бургас,Рухас) -425-434. Роден е през 368 или 378 г.  Син на Улдин, брат на Октар и Мундзук и чичо на Атила и Бледа.Управлява заедно с брат си Октар до 430 г. източните части на империята. Самостоятелен владетел от 430 до 434 г.Обединява в съюз различните хунски и други подчинени племена. Повечето историци, смятат, че Ругила е основен фактор за ранните победи на хуните срещу римляните.По негово време, хуните и техните съюзници (най-вече от древнобългарски произход) навлизат в римска територия, дори застрашават столицата на империята.В 424/425 оказва помощ на узурпатора Йоан. Римският пълководец Аеций бяга при Ругила през 432 г. и се опитва чрез негова помощ да получи главното командване на Западната римска империя.От съюза с Аеций, Ругила получава легално Панония.

     Според християнския писател от 5 век Проспер от Аквитания "След като загубил своята служба, Аеций живял в своето имение.След като бил атакуван от врагове,той заминал за Рим, а после за Далмация.Продължил към Панония, където достигнал до хуните.Чрез тяхното приятелство и помощ , той получил мир с техните владетели и бил върнат на старата си служба. По това време водач на хуните беше Руга."

     Според Приск, съгласно мирния договор с военачалника на западните римляни Аеций, хуните получили земята на пеоните по река Сава,която била част от римската провинция Панония Прима.

      Историците не са единодушни, кога е станало това-425,431 или 433 г.

       Хунологът Ото Менхен -Хелфен счита ,че тази територия е отстъпена на хуните по времето на Атила.

       Още в началото на управлението на Ругила,хуните преминали Дунав и навлязли в Тракия,като достигнали дори Константинопол.Походът завършил със сключване на мирен договор,според който римляните се задължавали да плащат годишен данък от 350 фута злато.Договорът узаконил и властта на Ругила над Панония.

         Ругила обявил война на племената : амилзури, итимари, тавосури, биски и други народи,които живеели по река Дунав и били избягали при римляните, за да търсят защита.Неговият посланник Еслу заплашил римляните,че хуните ще нарушат мирния договор с тях,ако не им върнат всички племена.Римляните изпратили посолство при хуните начело с Плинт и Дионисий, които били военачалници и изпълнявали и консулски длъжности.Паралелно с тях към Ругила тръгнали и Есла и Сенгилах,който бил роднина на Плинт.Последният имал за задача да изпревари Плинт и Дионисий и той да преговаря с Ругила. 

          Приск пише, че Руил започнал разговори с Византия, като е изпратил Есла, който се среща с Плинт, понеже няколко племена са дезертирали.

          През 434 г. хуните опустошили Тракия,но не постигнали нещо съществено.

          Ругила е убит през 434 г.край река Дунав. Битува мнение,че зад смъртта му стои брат му Мунджук, който за кратко го наследява на трона. Има вероятност зад смъртта му да стоят и племениците му Бледа и Атила.Съществува и сведение, според което Ругила е умрял поразен от мълния, а останалата хунска войска била покосена от чумна епидемия.

         Сократ от Константинопол предлага следната версия за смъртта на Ругила: "Император Теодосий II бил информиран за това, че варварите се готвили да нападнат ромейските провинции.Той се уповал на Бог по този повод, като продължил горещи молитви и скоро получил това, което желаел.За това вожда на варварите, чието име било Руга бил убит от мълния.След това последвала чума сред войската му, която изстребила множество хора.Накрая дошъл огън от небето и опожарил тези, които се били спасили."

        Подобна история представя и теолога и историк Теодорет Кирски от 5 век:

  "Бог помогнал на Теодосий против хуните, доколкото Императорът доказал своята преданост към истинната религия чрез издаването на закон, изискващ пълното разрушаване на всички езически храмове.Победата над Руга и смъртта му била събирането на плодовете от преследването на тези добри намерения."

        Ото Менхен -Хелфен счита ,че смъртта на Ругила е настъпила след ноември 435 г,защото закона бил издаден по това време.

        Хроника "Галика" от 452 г. посочва като година на смъртта на Ругила 434 г.

       "Аеций бил възстановен на поста си. Ругила, кралят на хуните, с който бил сключен мир,умрял.Наследил го Бледа."


Мундзук(Мунчуг,Монджак,Айбат)-Роден е през 390 г. Управлява империята на хуните през 434 г.Син е на Улдин.Брат на Ругила и Октар и баща на Атила и Бледа.

    Мундзук изпълнявал ролята на глава на правителството на империята на хуните в годините на управлението на братята му Октар и Ругила.След смъртта на Ругила през 434 г. застава начело на държавата.Сред хуните се разпространява слуха,че той е замесен в убийството на Ругила.Избухва бунт срещу него.Той е свален от власт и осъден на смърт през 434 г..Наследен е на трона от синовете си Бледа и

https://www.bulgarnation.com/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-4-7%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA-2017-6.html

 
Гласувай:
2Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: panazea
Категория: Технологии
Прочетен: 6016535
Постинги: 3974
Коментари: 11574
Гласове: 55781
Календар
«  Май, 2023  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031