Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.05 00:10 - Кръстю Мутафчиев Homo Sapiens за произхода на Homo Sapiens
Автор: panazea Категория: Видео   
Прочетен: 614 Коментари: 0 Гласове:
9


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

Български Националистически Форум - Кръстю Мутафчиевhttps://bg-nacionalisti.org › BNF › action=downloads;sa...

24.11.2020 г. — Description: Архивът съдържа трите тома на книгата на Кръстю Мутафчиев "Homo Sapiens за произхода на Homo Sapiens" External Download from ...

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=3513 

Е К С П О З Е

С настоящото експозе имам една-единствена цел — да привлека

вниманието на световната научна мисъл върху откритие, което има

общочовешко значение. То е направено в земите на България, където

е живял древният певец Орфей, завещал ни девиза:

„Познай себе си и ще

познаеш Вселената и Боговете."

Откритието се отнася към времето, в което на земите на Балканския

полуостров са живели ПРОТОТРАКИТЕ — предците на великите

мъже Евмолп, ОРФЕЙ, Тамирис от Тракия, Лин, Музей и много други,

повече или по-малко известни. Сведенията за тези велики личности са

твърде оскъдни. Това е дало основание ТЕ да бъдат представени в

древния епос като митични личности. Но дали наистина ТЕ принадлежат

само на митологията или са живели в един реален свят?

В книгата „Homo sapiens за произхода на Homo sapiens“ излагам

редица данни, игнорирани от историците, които ми дават основание да

твърдя, че Орфей е бил реална историческа личност и че той е не само

най-великият певец, поет и музикант на древността, но и най-човеко-

любивият МЪДРЕЦ, чиято неповторима хуманност е документирана

от Аристофан:*

„ОРФЕЙ над всички хо$а проповядваше

идеята за БРАТСТВОТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО..."

Тази хуманност звучи с още по-голяма сила за нашия свят, който

днес в максимална степен се нуждае от казаното от Орфей:

„Помощ за слабите,

утешение за страдащите,

надежда за всички.“

Днес повече отвсякога следва да се вслушаме в мъдрия съвет на

Орфей:

„В сърцето крепост с меч не можеш

да се добереш,

там песента прониква..."

Кое ми дава основание да твърдя, че упоменатите велики мъже са

били реални исторически личности?

Твърдението ми почива както на писмени анали, така и на проучва-

 

* Авторът се извинява на читателите, че не е цитирал точно посочените източници,

 

тъй като е писал книгата си в Пазарджишкия затвор.

не, което направих на територията на България, по-точно в Странджа

планина (известна още с името ХЕМИмонт). Както в Странджа планина,

така също в САКАР и в РОДОПИТЕ съществуват изключително

ценни за историята уникални паметници реликви от най-древни времена.

Такъв паметник реликва представлява и гробницата на божеството

БАСТЕТ, построена от ПРОТОТРАКИТЕ в Странджа планина. Те са

притежавали изключително големи познания и умения.

Според една легенда ПРОТОТРАКИТЕ са дошли по вода от Египет.

Били високи и стройни. Имали черни коси. Легендата е разказана по

повод на един древен документ, който условно нарекох „Ребус“ .

В него има както „свещени знаци“ , така и няколко реда неизвестна

писменост. „Ребусът“ е съставен от единични и двойни геометрични

линии и шест правоъгълника. В него са изобразени змиевидна фигура,

ЛУНАТА в първа фаза на изгрев, а до нея една звезда.

В „Ребуса“ са кодирани важни сведения и знания на човечеството от

най-дълбока древност. Самият „Ребус“ се оказа, че представлява една

четвърт от РАЗГЪНАТ АСТРОНОМИЧЕСКИ АРХИТЕКТУРЕН

ПЛАН.
image

Уникалността на този план се състои в обстоятелството, че той е

създаден на база на звездите от съзвездието Цефей. В него са заложени

още и звезди от съзвездията Хидра, Кратер и Корвус.

imageОсобено внимание

заслужава и фактът, че създателите на АСТРОНОМИЧЕСКИЯ

АРХИТЕКТУРЕН ПЛАН са използували за неговото съставяне както

видимите звезди от съзвездието Цефей, така и невидими звезди, които

представляват огледално отражение на видимите, т.е. тяхно копие. По

този странен за нашето съвременно мислене начин ТЕ са създали една

своеобразна вселена. В центъра на тази вселена се откроява представената

ВТОРА ВАЖНА ТРОЙКА ЗВЕЗДНИ БОЖЕСТВА, известни от

шумеро-акадския светоглед:

— Богът на СЛЪНЦЕТО, символично представен от звездата „ “

— Делта, от съзвездието Цефей. Слънцето съществува в тази нова

вселена два пъти в опигинал и два пъти в огледално отражение — т.е.

копие от звездата „ “ — Делта.

— Богът на ЗВЕЗДИТЕ, символично представен от звездата „ “

— Дзета, от съзвездието Цефей. Този Бог съществува в новата ВСЕЛЕНА

четири пъти само в ОРИГИНАЛ. Тази звезда съществува и в

„Ребуса“ .

— Богът на ЛУНАТА съществува в новата вселена четири пъти,

така както е показан и в „Ребуса“ — в първа фаза на изгрев.

Върху така изобразената своеобразна вселена създателите на АСТРОНОМИЧЕСКИЯ

АРХИТЕКТУРЕН ПЛАН са приложили на дело

смисъла на една сентенция, авторството на която се приписва на

Платон:

6

Това знание, към което се стреми геометрията, е

знание за ВЕЧНОТО, а не за преходното."

Всъщност ТЕ — древните строители — са използували своите

уникални знания в областта на астрономията, математиката и геометрията,

за да създадат РАЗГЪНАТ АСТРОНОМИЧЕСКИ АРХИТЕКТУРЕН

ПЛАН на гробницата на божеството БАСТЕТ. Техният

замисъл е бил автентичен. Светогледът им е изхождал от представата, че:

— Всичко, което съществува на планетата Земя, е само огледално

отражение на това, което съществува на небето.

— Всичко, което става на небето, се върши и на Земята, сякаш се

отразява в умалително огледало.

Най-уникалното е, че принципът на огледалното отражение е заложен

в самия „Ребус“ . В него са кодирани важни сведения. При

дешифрирането на правоъгълниците в „Ребуса“ се появиха следните

фигури:

— Божеството БАСТЕТ, жената с котешка глава

— Двойник на божеството БАСТЕТ

— Ято прелетни птици

— Двуглава костенурка и т.н.

А от самия „Ребус“ се получават странни геометрични указателни

знаци, които имат изключително важно значение за правилното интерпретиране

на заложения в РАЗГЪНАТИЯ АСТРОНОМИЧЕСКИ АРХИТЕКТУРЕН

ПЛАН дълбок смисъл.

Един от десетките указателни знаци, получени от „Ребуса“ , показва

как РА З ГЪ Н А ТИ Я Т А С Т РО Н ОМИ Ч ЕС КИ АРХ И Т ЕК ТУРЕН

ПЛАН се превръща в тристепенна (триетажна) гробница. Ако приемем

понятията, въведени от археолози за гробниците, построени на земята,

то тази на БАСТЕТ, която съществува в своеобразната ВСЕЛЕНА, има

следните „помещения“ :

— „СЕКРЕТНА КАМЕРА“ — представена от геометрична фигура

— ромб. В нейното „помещение“ попада група малки звезди от

съзвездието Цефей. Те са както в оригинал, така и в огледално

отражение. Погледнато от планетата Земя, „СЕКРЕТНАТА КАМЕРА“

се намира в най-отдалечената точка.

— „КАМЕРА“ — в това помещение попадат две СЛЪНЦА, четири

ЛУНИ и четири ЗОРИ. В центъра на това „помещение“ се намира

огледалното отражение от звездата „ “ — Йота, от съзвездието

Цефей. В „Ребуса“ огледалното отражение на тази звезда е обградено

от правоъгълник. При дешифрирането му се появява картината на

„експлодирала планета“ . Погледната в пространството, „КАМЕРАТА“

стои много по-близко до планетата Земя.

— „ПРЕДДВЕРИЕ“ — в това помещение се появява звездата „ “

Мю, от съзвездието Цефей. При дешифрирането на правоъгълника.

в който се намира тази звезда, се появява фигурата „ДВУГЛАВА

КОСТЕНУРКА“ . Като имаме предвид, че най-древните са изобразявали

планетата ЗЕМЯ символично чрез костенурката, то следна да

приемем, че „преддверието“ е самата планета. Символична е и самата

звезда Мю от съзвездието Цефей. Известно е, че тази звезда е най-чер-

вената от всички видими с просто око звезди. Когато се наблюдава, ТЯ

изглежда като червена капка кръв на звездния небосклон. Самото

помещение има елипсовидна форма, такава, каквато е формата на

костенурката. Вероятно и то е куполовидно.

Ако изходим от указателните знаци, получени от „Ребуса“ , а също

и от самия него (тъй като самият той съдържа символика) и ги

интерпретираме, ще узнаем от създателите на АСТРОНОМ И Ч ЕСК И Я

АРХИТЕКТУРЕН ПЛАН следното:

— Божеството БАСТЕТ съществува във Вселената в ОРИГИНАЛ,

в ОГЛЕДАЛНО ОТРАЖЕНИЕ и като ДВОЙНИК.

— ТО, Божеството, е тръгнало с „ЯТО ПРЕЛЕТНИ ПТИЦИ“ , но

вече като ОГЛЕДАЛНО ОТРАЖЕНИЕ от „ЕКСПЛОДИРАЛАТА

ПЛАНЕТА“ - т.е. от „ПОМЕЩЕНИЕТО К А М Е Р А“ , и се е

появило на планетата ЗЕМЯ.

— Тук, на планетата Земя — представена като „ПОМЕЩЕНИЕ“ —

„ДВУГЛАВА КОСТЕНУРКА“ , - ТЯ и „ЯТОТО ПРЕЛЕТНИ ПТИЦИ“

стават родоначалници на ХОМО САПИЕНС. Създаденото от тях

поколение е с червена кръв.

По този АСТРОНОМИЧЕСКИ АРХИТЕКТУРЕН ПЛАН гробницата

на божеството БАСТЕТ е построена в Странджа планина. Разкопките,

които извърших на мястото на обекта през 1981 г. заедно с

петчленен екип, ми дадоха възможност да открия достатъчно доказателства,

че ГРОБНИЦАТА действително съществува.

През март 1981 г. локализирахме мястото на обекта. През април

същата година започнахме разкопките, при които разкрихме знаци,

изобразени на скалите, дървен скрипец, дървени дръжки от сечива и

други. Констатирах, че скалните знаци са във взаимовръзка с небесни

тела и точно тези небесни тела сочат пътя към ГРОБНИЦАТА.

ГРОБНИЦАТА е скална. За да се достигне до нейния вход, няма да

бъдат срещнати големи затруднения. Трудностите ще дойдат с подготовката

за влизане в нея. Ако не цялата ГРОБНИЦА, то със сигурност

т.нар. от мен „СЕКРЕТНА КАМЕРА“ е херметически затворена. Това

обстоятелство, както и фактът, че на обекта е доказан особен вид

излъчване, констатирано не само от работещите там, но и от местните

жители, не трябва да се пренебрегват. Изхождайки от наличието на

висши знания, на базата на които е създаден АРХИТЕКТУРНИЯТ

ПЛАН, логично е да допуснем, че разхерметизирането на „СЕКРЕТНАТА

КАМЕРА“ крие рискови опасности за тези, които ще се заемат....

 

11.09.2013 23:58 - Поклон пред големия Българин, родолюбец и жертвеник Кръстю Мутафчиев – посветеният най-близък сътрудник и довереник на мъченицата Людмила Живкова и баща й

https://bezistena.blog.bg/history/2013/09/11/poklon-pred-golemiia-bylgarin-rodoliubec-i-jertvenik-krystiu.1147757

 

   Гласувай:
9Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: panazea
Категория: Технологии
Прочетен: 4189654
Постинги: 2884
Коментари: 11809
Гласове: 51204
Календар
«  Юли, 2022  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031