Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.01.2022 15:00 - Сходни думи и старинни термини в български и хинди- произход и значение
Автор: panazea Категория: Видео   
Прочетен: 328 Коментари: 2 Гласове:
6

Последна промяна: 28.01.2022 15:03

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Сходни думи и старинни термини в български и хинди- произход и значение Я.Й.Шопов, Т. Ялъмов, С. Шопова, Л.Т. Цанков Институт по интердисциплинарни изследвания на древни цивилизации. 
Намерихме   общо 1020 общи   по   значение   и   произношение   думи   в   българския   език   и   хинди ; древно   български   етноними   в   Индия   и   имена   на   ведически   божества   в   българския   език   и   фамилии   Намерени   са 328 общи   или   сходни   по   значение   и   произношение   думи   в   български   и   хинди (3,5 % от   най - често   употребяваните   думи   в   съвременния   хинди ).
Корелацията   на   българския   със   санскрит   е   многократно   по - ниска . Това   навежда   на   мисълта , че   в   хинди   са   останали   следи   от   директни   древни   контакти   на   индусите   с   жив   древно - български   език . Освен   общите   думи   са   открити 647 различни   древно - български   етнонима ( имена   на   градове   и   местности ( топоними ) и   водни   басейни ( хидроними ) образувани   с   основа   родовите   имена   на   древните   българи ( кутигури , утигури , Дуло   и   т . н .)) в   Индия + 45 имена   и   синоними   на 33 ведически   или   хиндуиски   божества   в   българските   имена   или   фамилии , или   имащи   функции , които   се   разбират   на   български   по   имената   им ( които   са   на   санскрит ).
Имената   на   тези   божества   образуват 74 български   фамилни   имена . Цел :   Издирване   на   сходни   думи   и   старинни   термини   в   български   и   хинди   и   търсене   на   техния   произход . Материал   и   методика : Използвани   са    речниците Shakespear (1834), Карманный   хинди -  русский   словарь , (1958) и   Русско - хинди   словарь , (1957). Те   са   съпоставени   с   известните ,  редките   и   остарелите   думи   в   българския ( Български   тълковен    речник (1973) Речник   на    редки , остарели   и   диалектни   думи (1974), Български   етимологичен    речник (1971, 1979, 1986), Иванова   Н ., Радева   П .(1985)). Изследвани   са   и   имената   на   градове   и   местности ( топоними ) и   водни   басейни  ( хидроними ) в   Индия   съдържащи   се   в   географската   информационна   система (GIS). От   тях   са   извадени   българските   етноними ( топоними   формирани   от   етническите   имена   на   българите , техните   клонове ( Кутигури ( Кутригури ), Утигури ( Утригури , Утии ), Оногури ( Оногундури ), Ургури , Кучи - Булгар , Купи - Булгар , Котраги ) и   династични    родове ( Дуло )). Исторически   бележки :
Още   акад . Державин (1946) демонстрира , че   българите   по   своя   произход принадлежат   към   най - древните   доиндоевропейски   народи ”. До   тези   заключения   той   достига   на   базата   на   палеолингвистичен   анализ , направен   от   акад . Н . Марр (1925). Напоследък   Петър   Добрев (1994, 1995, а , б ), Шопов (1988, 2001, 2002- а , г , 2003, под   печат ), Шопов   и   др . (2002- б , в , под   печат ), Димитров (2002) Ненчев , (2002), Хнканосян (2002), Мутафова   и   Мутафов ( под   печат ) и   някои   други   изследователи   убедително   доказаха , че   прабългарите   са   индоевропейски   народ   от   източно - иранската   група . Народите   от   тази   група   са   наричани   още   ведически   арийци  ( този   термин   няма   нищо   общо   с   измислената   от   хитлеризма   супер -  раса ). Те   са   изиграли   ключова    роля   при   формирането   на   индо - европейската   езикова   общност , защото   са   колонизирали   Индия   и   са   занесли   там   ведическата   култура   и   ведите . При   това   част   от   тях   се   е   смесила   с   коренното   население   на   Индия   и   е   осъществила   връзката   между   европейската   и   индийската   компонента   на   индо - европейците . Смята   се , че   началото   на   този   процес   е   станало   около 1500 г . пр . Хр . в   горното   течение   на    р . Инд ( Кашмир   и   Пенджаб ). Според   Теофилакт   Охридски   прабългарите   са   имали    религия   като   скитите ( Златарски ,   312 1970). Скитите   са   ираноезични   народи , говорещи   един   и   същ   език ( Всемирная   история , 1955). Всички   ираноезични   народи   са   изповядвали    религии , явяващи   се    разновидности   на   зороастризма . Основните    различия   в   тях   са   в   имената   на   боговете .
Иранистът   Абаев (1962) подчертава , че   според   Херодот   общоскитските   богове   са 7, какъвто   е   началният   брой   на   Адитите - водещият   брой   богове   в   митологията   на   ведическите   арийци   и   в   зороастризма . Според   някои   изследователи   най - старите   части   на   Авестата ( свещената   книга   на   зороастризма ) са   написани   на   бактрийски   език , който   е   ирански   език ( Всемирная   история , 1955). Според   Добрев (1994) имената   бактрийци   и   българи  ( балхара ) са   били   използвани   като   синоними . Нещо   повече , в   самата   Авеста (21- вата   книга   на   авестата - Вендидат , глава I) върховният   бог   Ахурамазда   изброява 16- те   арийски   страни , които   е   създал , между   които   на 4- то   място   е   Бактрия , “ държаща   високо   знамето му , и   дори   страна ( област   от   древен   Иран ) наречена   Варна ( Хрестоматия   по   истории   древнего   Востока . , ч .II, 1980). Когато   едно   старо   име   на   град   или   област   се   появи   на   ново   място , то   това   обезателно   се   дължи   на   миграция   на   население   от   старото   място ( Шопов , под   печат - б ). По   тази   логика   името   Варна   просто   е   донесено   от   зороастрийци ( прабългари ), които   са   живели   в   областта   Варна   в   Иран  ( Ариана ) в   дълбока   древност   още   преди   миграцията   им   към   северна   Индия . Това   е   едно   достоверно   доказателство   за   етническата   и   езикова   принадлежност   на   прабългарите   към   иранските   народи   и   участието   им   в   миграцията   на   източните   иранци   в   колонизирането   на   северна   Индия . Лингвистични   бележки :  
Степента   на   сродство   на   българския   и   прабългарския   език   с   източно - иранските , западно - иранските   и   индо - арийските   езици   е   определена   с   корелационен   анализ   на   някои   от   тези   езици   с   основите   на   българските   фамилии ( Шопов   и   др ., 2002 в ). Корелацията   е   най - висока   с   източно - иранските   езици   и   затова   прабългарският   език   може   да   се   отнесе   към   тази   група   езици . Съвременните   изследвания   показват   висока   степен   на   корелация   между   източно - иранските   езици  ( Шопов   и   др ., 2002 в   и   Ненчев , 2002) и   фарси ( Хнканосян , 2002, Мутафова   и   Мутафов , под   печат ) с   древно - българските   думи   в   съвременния   български   език . Голяма   част   от   тези   ирански   думи   не   се   срещат   в   турския   език . Иранистите   доказват ( Фаюзи , 2004), че   в   българските    речници   нерядко   персийски   думи   се   дават   като   турски . Шопов , (1998, 2001), Шопов   и   др .(2002 в ), Ненчев (2002) и   Хнканосян (2002) посочват , че    ролята   на   турския   език   като   вносител   на   персийски   думи   в   българския   е   многократно   завишена   и   надценена . Шопов (1998) цитира   исторически   факти , че   българското   влияние   върху   турския   език   е   многократно   по - голямо   от   турското   влияние   върху   българския   език . Причина   за   това   е   исторически   документираната ( Симидов , 1900) традиция   турците   да   се   женят   предимно   за   жени   от   поробените   от   тях   народи ( българи , перси , кюрди   и   др .).( Например   Филип   Тотю   е   станал   хайдутин , защото   турци   отвлекли   за   жена   любимата   му   братовчедка ).
Така   посочените   езици   навлизат   в   турския   като   майчини   езици . Българите   от   малките   селища   са   пазили    ревностно   езиковата   си   чистота , за   да   се   предпазят   от   асимилация   от   турците ( Симидов , 1900).
Следователно   етимологията   на   много   думи , смятани   за   турски , трябва   да   бъде   преразгледана ( Ненчев , 2002) в   светлината   на   твърдо   установения   с   генетичен   анализ   източно - ирански   произход   на   съвременните   българи ( Димитров , 2002). Като   пример   ще   посочим   широко    разпространената   заблуда , че   чорбаджия   е   турцизъм , но   в   турския   език " чорбаджи " значи   обръщение   към   знатен   християнин или капитан   на   еничарите ” ( Турецко -  руский   словарь ,1945), а   българите   са   основният   християнски   народ   в   османската   империя .
Следователно  " чорбаджи " е   българизъм   в   турския   език . Ведите   са   били    разпространявани   устно   на   ведически   санскрит (McDonell,1976), който   е   синтетичен   език , създаден   от   най - доброто   от   арийските   наречия   след   езиковите   потъмнявания   при   преход   на   думи   от   иранските   в   индийските   езици . Така   езикът   на   арийците   навлиза   в   езика   на   местното   население   и   образува   индо - арийските   езици ( хинди , непали   и   др .).
Това   ни   дава   основание   да   потърсим   паралели   на   прабългарския   и   българския   език   от   миналия   век   с   тези   групи   езици . Това   също   показва , че   прабългарите   са   били   носители   на   ведическата    религия   в   древни   времена ( Шопов   и   др ., 2002- в ).   313   При   търсене   на   паралели   между   основата   на   българските   фамилни   имена   и   думи   в   хинди   се   оказа , че   не   само   основите , но   и   суфиксите   на   фамилните   имена   съвпадат   както   по   звучене   и   значение , така   дори   и   по   начин   на   употреба ( Шопов   и   др ., 2002- в ). В    резултат   на   усилената   дейност   на   панславистите   преобладаващата   част   от   думите - основа   на   фамилните   ни   имена , са   изчезващи   или   напълно   изчезнали   от   езика   ни   за   по - малко   от 150 години . Те   са   обявени   за   турцизми   и   систематично   и   целенасочено   са   изваждани   от   българския   език , под   предлог   за   детуркизация   на   българския   език . Самият   процес   на   детуркизация   води   до   отстраняването   на   много   прабългарски   думи , които   са   навлезли   в   турския   език   от   българския   или   персийския   език . Исторически   документирано   е , че " турците , за   да    разхубавят   грозната   си   нация , са   се   женели   за   българки " ( Симидов , 1900).
Така   от   езика   на   жените   и   майките   им   в   турския   език   навлизат   много   български   думи   като   майчин   език . Звучи   невероятно , но   от   около 2000 фамилни   имена , означаващи   професия   или   занятие   има   само   едно   фамилно   име ( Учителски ), образувано   със   славянски   суфикс тел . Дори   той   обаче   стои   след   санскритската   дума   учча .   Това   ни   навежда   на   мисълта , че   някой   думи   за   професии   в   славянските   езици   са   заемки   от   български . Анализ   на   резултатите :   Първата   крачка   при   съпоставянето   на   хинди   и   български   е   изясняването   на   закономерните   потъмнявания   при   преход   на   думи   от   единия   език   в   другия .
Установените   от   нас   закономерните   потъмнявания ( таблица 1) не   се   отличават   съществено   от   известните   такива   при   преход   на   думи   от   иранските   езици   в   индийските :   Таблица 1. Закономерни   потъмнявания   на   звуцит       313   При   търсене   на   паралели   между   основата   на   българските   фамилни   имена   и   думи   в   хинди   се   оказа , че   не   само   основите , но   и   суфиксите   на   фамилните   имена   съвпадат   както   по   звучене   и   значение , така   дори   и   по   начин   на   употреба ( Шопов   и   др ., 2002- в ). В    резултат   на   усилената   дейност   на   панславистите   преобладаващата   част   от   думите - основа   на   фамилните   ни   имена , са   изчезващи   или   напълно   изчезнали   от   езика   ни   за   по - малко   от 150 години . Те   са   обявени   за   турцизми   и   систематично   и   целенасочено   са   изваждани   от   българския   език , под   предлог   за   детуркизация   на   българския   език . Самият   процес   на   детуркизация   води   до   отстраняването   на   много   прабългарски   думи , които   са   навлезли   в   турския   език   от   българския   или   персийския   език . Исторически   документирано   е , че " турците , за   да    разхубавят   грозната   си   нация , са   се   женели   за   българки " ( Симидов , 1900). Така   от   езика   на   жените   и   майките   им   в   турския   език   навлизат   много   български   думи   като   майчин   език . Звучи   невероятно , но   от   около 2000 фамилни   имена , означаващи   професия   или   занятие   има   само   едно   фамилно   име ( Учителски ), образувано   със   славянски   суфикс тел . Дори   той   обаче   стои   след   санскритската   дума   учча .   Това   ни   навежда   на   мисълта , че   някой   думи   за   професии   в   славянските   езици   са   заемки   от   български . Анализ   на   резултатите :   Първата   крачка   при   съпоставянето   на   хинди   и   български   е   изясняването   на   закономерните   потъмнявания   при   преход   на   думи   от   единия   език   в   другия . Установените   от   нас   закономерните   потъмнявания ( таблица 1) не   се   отличават   съществено   от   известните   такива   при   преход   на   думи   от   иранските   езици   в   индийските :  
Таблица 1. Закономерни   потъмнявания   на   звуците   при   преход   от   иранските   езици ( и   български ) в   хинди : български   хинди   ъ : сандък   е : кебаб   и : мигар   о : косур ( кусур ) а : китна   а : сандук   кабаб   м a гар   касур   китна   б : бай   бх : бхай   д : дум ( шум ); дарак   дх : дхум ; дхарак   ф : фукна , фучи   пх : пхукна   х : хал , харч   кх : кхал , харч   к : кихна   чх : чхихна   ч : чорап   дж : джураб   ч : чорба   ш : шорба   т : тапа , топна   тх : тхаппа ( печат ), тхопна   г : гътна   сгурия ( тор ) гугутка   гх : ( гхатна )   гхурия ( тор )   гхугху ( вид   сова ) пример : произнасяне   на   името   българин   от   индийците :   българ   ъ→а , г→гх   →балгхар   →балхар ( а ) И   до   ден   днешен   българин   на   Украински   е   балхар , а    руснаците   наричат   украинците хохли защото   звука г в   украински   потъмнява   до х ”. Украинците   живеят   на   бившата   територия   на   Велики   Булгар . Следващият   етап   е   изясняване   на   сходствата   при   словообразуване   в   двата   езика ( таблица 2). За   целта   е   използван   фонетичния   анализ   на   хинди   на   Рудин (1957), индийски   примери   по    314 Карманный   хинди -  русский   словарь , (1958) и   Русско - хинди   словарь , (1957), и   паралели   с   български   по   Български   тълковен    речник (1973), Речник   на    редки , остарели   и   диалектни   думи  (1974), Български   етимологичен    речник (1971, 1979, 1986) и   Добрев (1995- б ).
Таблица 2. Сходно   словообразуване   в   българския   език , хинди   и   санскрит : Суфикси   Хинди   Български   суфикс , пример   значение   суфикс   пример , значение   - ийа   професия , връзка - ийа   професия , връзка   дакийа   писмоносец   даалия =  разбойник   прийа   любима   прийа _ тел _ ка ( любима ) - чи * професия   а . – чи - ийа   професия   топчи   топчия   топчия , кормчия , керемидчия   - джи ** старши , по - образован   б . – джи - ийа   професия   бабаджи   бабаит , бабаджан   бираджия , фурнаджия   в . - лиГласувай:
61. dobrodan - Панацея :), този език е дошъл насам, не е отишъл натам.
28.01.2022 18:56
Санскрит е индоирански език, погледни където искаш.
Варна :):):) и вран означават "военна". Потърси къде още има Варна освен в Индия.
Да, ходили сме навсякъде, и аз виждам същото.
Само че......дори в стари индийски книги се намират думи и понятия, които нямат нищо общо с индоевропейски език.
Аюрведа, Ригведа.....Брама, брамин, каста, Буда.......
Де да беше толкова лесно, но не е.
цитирай
2. panazea - Много е лесно !
28.01.2022 19:56
Аз като ги гледам и ги разгадавам !
Аз знам три думи на саМскрит и разпознавам смисъла.
Сама !
Мритьор - мри , смърт,
Ажур - ден.
Тамас - тъма
Буда- буден , преди време сама се сетих. Гледам написано на латиница Budda и ме удари по главата Буда , Бъда ,Бъди ,Бъднина , Битие , Житие , Бида , Жити , Жива, Будин , Бдин , Видин , Vita Vida .
Шива Жива - Живия
Парвати Първа,
Важното е мозъкът ти да е настроен така.
Когато имаш един център на излъчване на Култура, как се разпространяват вълните , концентрични сфери навън нали , не навътре.
Мисълта е електрически импулси . Енергията се предава и който има антени - приема. Трябва настройка . Човек е струна , трябва само да се настрои на определена честота.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: panazea
Категория: Технологии
Прочетен: 5457928
Постинги: 3720
Коментари: 11422
Гласове: 54710
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728